21/05/2021

[Update Alaska] มาตรการจำกัดการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19

*ข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โปรดติดตามการอัพเดทฯ

มาตรการจำกัดการเดินทางของสหรัฐอเมริกา

– ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

– อนุญาตให้เดินทาวระหว่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาได้ แต่อาจมีการบังคับการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละรัฐ

– มีการห้ามเข้าประเทศสำหรับนักเดินทางที่เคยอยู่ หรือเดินทางผ่านประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่มีข้อยกเว้นสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ สมาชิกในครอบครัวบางคนและบุคคลอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้

– ประเทศต้องห้าม จีน อิหร่าน เขตเชงเก้นยุโรป (ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ โมนาโก ซานมาริโน นครรัฐวาติกัน) สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย

– ต้องแสดงหลักฐานการทดสอบเชิงลบ ที่ดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการดินทาง หรือแสดงเอกสารการฟื้นตัวจาก Covid-19 ที่มีหลักฐานการทดสอบบวกภายใน 90 วัน หลังฟื้นตัว

– ต้องแสดงแบบฟอร์ม การเปิดเผยข้อมูล และการรับรอง ที่สมบูรณ์ก่อนการขึ้นเครื่อง

[อัพเดท 27 เมษายน 2564]

1. CDC แนะนำให้ชะลอการเดินทางระหว่างประเทศจนกว่าคุณจะได้รับวัคซีนครบถ้วน

2. หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจาก FDA องค์การอนามัยโลก ควรเข้ารับการทดสอบ 3-5 วันหลังการเดินทาง

3. คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการทดสอบก่อนเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเว้นแต่จุดหมายปลายทางของคุณจะต้องการ

4. คุณไม่จำเป็นต้องกักกันตัวเองหลังจากเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา

การเดินทางระหว่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน

– ก่อนเดินทาง ตรวจสอบ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสายการบินและจุดหมายปลายทาง การเดินทาง การทดสอบ หรือการกักกัน อาจแตกต่างจากข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา

– ขณะเดินทาง: สวมหน้ากากปิดจมูกและปาก ต้องใช้หน้ากากในระบบขนส่งสาธารณะทุกกรณี ที่เดินทางเข้าภายใน หรือออกจากสหรัฐอเมริกา

– ก่อนที่คุณจะมาถึงสหรัฐอเมริกา: ผู้โดยสารทางอากาศทุกคนที่เดินทางมาสหรัฐอเมริการวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน จะต้องมีผลการทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 3 วันก่อนการเดินทางหรือเอกสารการฟื้นตัวจาก COVID-19 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทาง

– หลังการเดินทาง: รับการทดสอบด้วยการทดสอบไวรัส 3-5 วันหลังการเดินทาง เฝ้าระวังอาการ COVID-19 ด้วยตนเอง

การเดินทางระหว่างประเทศสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

– CDC แนะนำให้ชะลอการเดินทางระหว่างประเทศจนกว่าคุณจะได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่หากจำเป็น

– ก่อนเดินทาง: รับการทดสอบด้วยการทดสอบไวรัส 1-3 วันก่อนการเดินทางของคุณ

– ขณะเดินทาง: สวมหน้ากากปิดจมูกและปาก ต้องใช้หน้ากากในระบบขนส่งสาธารณะทุกกรณี ที่เดินทางเข้าภายใน หรือออกจากสหรัฐอเมริกา

– ก่อนที่คุณจะมาถึงสหรัฐอเมริกา: ผู้โดยสารทางอากาศทุกคนที่เดินทางมาสหรัฐอเมริการวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน จะต้องมีผลการทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 3 วันก่อนการเดินทางหรือเอกสารการฟื้นตัวจาก COVID-19 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทาง

– หลังจากเดินทาง: รับการทดสอบด้วยการทดสอบไวรัส 3-5 วันหลังการเดินทาง และกักกันตัวเองเป็นเวลา 7 วันเต็ม แม้ว่าคุณจะทดสอบเป็นลบ หากคุณไม่ได้รับการทดสอบให้กักกันตัวเองเป็นเวลา 10 วันหลังการเดินทาง

มาตรการจำกัดการเดินทางของประเทศแคนนาดา

– ชาวต่างชาติไม่สามารถทำการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ ถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าประเภท Visitor หรือ การอนุมัติการเดินทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศใหม่ ซึ่งเป็นการลดการเดินทางไปประเทศแคนาดาที่ไม่มีเหตุจำเป็นส่วนใหญ่

ใครที่สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้บ้าง

– ผู้ถือสถานะพลเมืองแคนาดา Canadian citizen

– ผู้ถือสถานะพำนักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา (PR)

– ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของ Canada’s Indian Act

– บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง

– บุคคลต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ จะต้องเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ถือสถานะพลเมืองแคนาดา หรือ ผู้ถือ PR Canada และบุคคลต่างชาติที่อยู่ในเงื่อนไข ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. มีเหตุจำเป็นที่ต้องเข้าประเทศแคนาดา ที่ไม่ใช่ด้านการท่องเที่ยว

2. เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งคือ เดินทางมาจาก US โดยตรง หรือบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นจากข้อจำกัดในการเดินทาง (โปรดทำการตรวจสอบอีกครั้ง) เช่นTemporary Foreign Workers, International Student, สมาชิกครอบครัว, บุคคลที่ได้รับอนุมัติการถือสถานะ PR, คณะลูกเรือ, บุคคลเฉพาะด้านทางสาธารณะสุขที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน

– ซึ่งผู้ที่ทำการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาจะต้องแสดงถึงแผนการระยะกักตัว เพื่อเฝ้าระวังการพบเชื้อ COVID-19 เป็นเวลา 14 วัน

– ซึ่งจำเป็นต้องแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ไม่มีการยกเว้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.แสดงที่อยู่การกักตัว และ 2.แจ้งถึงวิธีการเดินทางไปยังที่อยู่ / การซื้อของอุปโภค บริโภค / การเข้ารับบริการรักษา

Copyright © 2022 Prompt Cruise All rights reserved.
Loading...
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)