26/04/2021

[Update Asia] มาตรการจำกัดการเดินทางไปประเทศต่างๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19

มาตรการจำกัดการเดินทางไปประเทศต่างๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19

วันนี้เรามาเน้นโซน Asia ที่มีเรือสำราญของเราล่องกันก่อนนะครับ จะมีประเทศอะไรบ้าง และข้อกำหนดเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โปรดติดตามการอัพเดทฯ

1. Japan

(อัพเดท 18 มีนาคม 2564)

 • ระงับผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องขอวีใหม่จากทุกประเทศ เป็นการชั่วคราว
 • หลังจากวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกคน (รวมทั้งคนญี่ปุ่น) จะต้องยื่นใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดที่ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ถ้าไม่สามารถยื่นใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดที่ผลเป็นลบได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

2. Hong Kong

 • ฮ่องกงประกาศห้ามต่างชาติทุกคนเข้าฮ่องกง เริ่ม 25 มีนา ยกเว้นพลเมืองฮ่องกงและผู้ที่เดินทางมาจากมาเก๊าหรือไต้หวัน (ที่ไม่ได้เดินทางไปประเทศอื่นในช่วง 14 วัน) จะสามารถเข้าได้แต่ต้องกักกันเชื้อ 21 วัน
 • ผู้ที่เดินทางเข้ามาฮ่องกง จะต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน
 • อนุญาตให้มีเที่ยวบินทรานสิสได้

3. China

 • ระงับการเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าจีน
 • ผู้โดยสารจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน และต้องมีผลการทดสอบกรดนิวคลีอิก Coronavirus และการทดสอบแอนตี้บอดี้ที่เป็นนลบอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ได้เดินทางถึงจีนโดยตรงจะต้องทำการทดสอบซ้ำในประเทศที่ผ่าน ยกเว้นผ่านไทเป
 • กำลังวางแผนรับนักท่อนเที่ยว รวมถึงไทย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจีนเท่านั้น และจะไม่ยอมรับวัคซีนต่างประเทศที่ผลิตจากที่อื่น ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส อย่างน้อย 1 โดส ภายใน 14 วันก่อนเดินทาง แต่วัคซีนที่ใช้ต้องเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนเท่านั้นรวมถึงต้องมีเอกสารยืนยันผลการตรวจหาโควิด-19 เป็นลบ และยังคงต้องกักตัวอยู่

4. Vietnam

(อัพเดท 22 มี.ค. 2563)

 • ระงับการออกวีซ่าสำหรับคนต่างชาติทุกสัญชาติ เป็นการชั่วคราว

(อัพเดท 18 มี.ค. 2563)

 • ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย/เดินทางผ่านไทยภายใน 14 วัน จะต้องกรอกเอกสารข้อมูลสุขภาพ เข้ารับการประเมินอาการเบื้องต้น และต้องกักตัว 14 วัน โดยหากต้องการกักตัวในห้อง ส่วนตัวอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(15 มี.ค 2563)

 • บุคคลที่เดินทางมากจาก/แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร จีน สาธารณรัฐเกาหลี อิหร่าน ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าเวียดนาม จะต้องกักตัว

5. Korea

 • ระงับการยกเว้นวีซ่ารวมถึงประเทศไทย
 • กรณีต่อเครื่อง ยึดตามกฏของประเทศปลายทาง
 • กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ เป็นระยะเวลา 14 วัน และก่อนเดินทางต้องเซ็นเอกสารยินยอมจ่ายค่ากักตัวประมาณ 6 หมื่นบาท หากเดินทางไปถึงแล้วไม่มีจะโดนส่งตัวกลับ 
 • ต้องมีเอกสารการตรวจโควิดแบบ RT-PCR และมีผลเป็นลบ

6. Singapore

 • ไม่อนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นบางประเภท
 • ต้องขอ ใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ ล่วงหน้าประมาณ 7 วันถึง 30 วันก่อนจะเดินทางมาสิงคโปร์
 • พักอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลา 14 วันติดต่อกันก่อนจะออกเดินทางมาสิงคโปร์
 • ลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR หลังจากเดินทางถึงสิงคโปร์ โดยดำเนินการล่วงหน้าก่อนออกเดินทางมาสิงคโปร์ และจองที่พักทีมีห้องน้ำในตัวเพื่อกักตัวเป็นเวลาไม่เกิน 2 วันขณะรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อคุณเดินทางมาถึงสิงคโปร์
 • จะต้องทำประกันการเดินทางก่อนที่จะเดินทางมาสิงคโปร์ วงเงินอย่างน้อย S$ 30,000 สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับโควิด-19

7. Thailand

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 • ลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน (15 คืน) เหลือ 10 วัน (11 คืน) โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงวันที่ 3 – 5 และ 9 – 10 ของการกักตัว
 • ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ซึ่งยังคงระยะเวลาการกักตัวไว้ที่ 14 วัน (15 คืน) ตามเดิม 
 • สำหรับคนต่างชาติ ยกเลิกเอกสาร fit to fly โดยยังคงต้องแสดงเอกสารที่รับรองว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • สำหรับคนไทย สามารถเลือกแสดงเอกสาร fit to fly หรือเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่งในการเดินทางเข้าประเทศไทย

*ข่าวสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โปรดติดตามการอัพเดทฯ

Copyright © 2022 Prompt Cruise All rights reserved.
Loading...
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)