25/06/2021

[Updated 25/6/21] อัพเดทข้อมูล Port Vaccine

Port Vaccine

การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ มีนโยบายวัคซีนซึ่งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วดังนี้:

• เรือสำราญจากซีแอตเทิล: ผู้เข้าพักที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน และผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สามารถล่องเรือได้

 

• เรือสำราญจากฟลอริดา: แนะนำให้ผู้เข้าพัก หรือผู้เดินที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว สามารถล่องเรือได้ หากผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่สามารถยืนยันการฉีดวัคซีนได้ จะต้องเข้ารับการทดสอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

• เรือสำราญจากเท็กซัส: ผู้เข้าพักที่มีอายุ 12 ปี หรือ สูงวัยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน สามารถล่องเรือได้

• เรือสำราญจากบาฮามาส: ผู้เข้าพักที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน และผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สามารถล่องเรือได้

• เรือสำราญจากสหราชอาณาจักร: ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน และผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องได้รับผลการทดสอบเป็นลบ

• เรือสำราญจากไซปรัส: ผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน และผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งมีผลตรวจเป็นลบสามารถล่องเรือได้

• เรือสำราญจากสเปน: ผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน และผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งมีผลตรวจเป็นลบสามารถล่องเรือได้

• เรือสำราญจากสิงคโปร์: ผู้เข้าพักที่ล่องเรือในสิงคโปร์ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการของทางสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด

Copyright © 2022 Prompt Cruise All rights reserved.
Loading...
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)