ล่องเรือสำราญอิตาลี > โครเอเชีย > มอนเตเนโกร

Italy > Greece > Croatia > Montenegro > Italy

Rome (Civitavecchia), Italy - Cruising - Katakolon, Greece - Corfu, Greece - Split, Croatia - Dubrovnik, Croatia - Bar, Montenegro - Cruising - Sicily (Messina), Italy - Naples (Capri), Italy - Rome (Civitavecchia), Italy

Code : CRUISE ONLY-AT160525

: Celebrity Ascent
: 11 วัน 10 คืน
: 16/05/2025 - 26/05/2025

ประเภทห้อง ราคา/คน ราคา/ห้อง
Edge with Infinite Veranda 144,800 289,600

แพ็กเกจรวม


ห้องพักบนเรือ

อาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมและโชว์

ภาษีและทิปบนเรือ


เส้นทางล่องเรือ

วันที่ Ports of Call Arrive Departure Activity
Fri 16 May 2025 Rome (Civitavecchia), Italy - 5:00 PM Boarding
Sat 17 May 2025 Cruising - - Cruising
Sun 18 May 2025 Katakolon, Greece 8:00 AM 7:00 PM Docked
Mon 19 May 2025 Corfu, Greece 7:00 AM 5:00 PM Docked
Tue 20 May 2025 Split, Croatia 9:00 AM 7:00 PM Docked
Wed 21 May 2025 Dubrovnik, Croatia 8:00 AM 7:00 PM Docked
Thu 22 May 2025 Bar, Montenegro 8:00 AM 6:00 PM Docked
Fri 23 May 2025 Cruising - - Cruising
Sat 24 May 2025 Sicily (Messina), Italy 8:00 AM 6:00 PM Docked
Sun 25 May 2025 Naples (Capri), Italy 7:00 AM 6:00 PM Docked
Mon 26 May 2025 Rome (Civitavecchia), Italy 5:00 AM - Departure


เงื่อนไขการจองเรือสำราญ (Cruise Only)

   • ราคาค่าตั๋วเรือคิดเป็นเงินบาทต่อท่าน สำหรับห้องพักแบบสองท่านต่อ 1 ห้องเท่านั้น 


ค่าตั๋วเรือรวม 

   • ตั๋วเรือสำราญในเส้นทางที่กำหนด พร้อมบริการห้องพักบนเรือฯ 

   • อาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือสำราญ

   • ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญตามที่ระบุในเอกสารของเรือสำราญ

   • ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ (Gratuities)


ค่าตั๋วเรือไม่รวม

   • ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆของสายการบิน

   • ไม่รวมวีซ่า (ถ้ามี)

   • รถรับ-ส่งจากท่าเรือ ไป สนามบิน

   • การสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) / ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชาหรือกาแฟชนิดพิเศษ 

   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

     การซื้อสินค้าและบริการบนเรือฯ และอื่น ๆ

   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไขในการจอง / การชำระเงิน / และการยกเลิก

   • ชำระมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง และชำระส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง

   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี

   • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรแกรมอื่น ๆ

12,000 บาท
Copyright © 2022 Prompt Cruise All rights reserved.
Loading...
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)