ล่องเรือสำราญจีน ญี่ปุ่น

เซี่ยงไฮ้ - โอกินาวา - อิชิงากิ - เซี่ยงไฮ้

Shanghai (Baoshan), China - Cruising - Okinawa (Naha), Japan - Ishigaki, Japan - Cruising - Shanghai (Baoshan), China

Code : CNL-SC241122

: Spectrum of the Seas
: 6 วัน 5 คืน
: 22/11/2024 - 27/11/2024

ประเภทห้อง ราคา/คน ราคา/ห้อง
Ocean view with Balcony 31,900 63,800

แพ็กเกจรวม


ห้องพักบนเรือ

อาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมและโชว์

ภาษีและทิปบนเรือ


เส้นทางล่องเรือ

วันที่ Ports of Call Arrive Departure Activity
Fri 22 Nov 2024 Shanghai (Baoshan), China - 4:30 PM Boarding
Sat 23 Nov 2024 Cruising - - Cruising
Sun 24 Nov 2024 Okinawa (Naha), Japan 6:30 AM 7:00 PM Docked
Mon 25 Nov 2024 Ishigaki, Japan 9:00 AM 7:00 PM Docked
Tue 26 Nov 2024 Cruising - - Cruising
Wed 27 Nov 2024 Shanghai (Baoshan), China 4:30 AM - Departure


  เงื่อนไขการจองเรือสำราญ (Cruise Only)

   • ราคาค่าตั๋วเรือคิดเป็นเงินบาทต่อท่าน สำหรับห้องพักแบบสองท่านต่อ 1 ห้องเท่านั้น 


ค่าตั๋วเรือรวม 

   • ตั๋วเรือสำราญในเส้นทางที่กำหนด พร้อมบริการห้องพักบนเรือฯ 

   • อาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือสำราญ

   • ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญตามที่ระบุในเอกสารของเรือสำราญ

   • ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ (Gratuities)


ค่าตั๋วเรือไม่รวม

   • ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆของสายการบิน

   • ไม่รวมวีซ่า (ถ้ามี)

   • รถรับ-ส่งจากท่าเรือ ไป สนามบิน

   • การสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) / ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชาหรือกาแฟชนิดพิเศษ 

   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

     การซื้อสินค้าและบริการบนเรือฯ และอื่น ๆ

   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไขในการจอง / การชำระเงิน / และการยกเลิก

   • ชำระมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง และชำระส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง

   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี

   • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรแกรมอื่น ๆ

12,000 บาท
Copyright © 2022 Prompt Cruise All rights reserved.
Loading...
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)