ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ > ปีนัง

สิงคโปร์ > ปีนัง > สิงคโปร์

Singapore, Singapore - Penang, Malaysia - Cruising - Singapore, Singapore

Code : CRUISE ONLY-AN021224

: Anthem of the Seas
: 4 วัน 3 คืน
: 02/12/2024 - 05/12/2024

ประเภทห้อง ราคา/คน ราคา/ห้อง
Inside Stateroom 21,240 42,480
Ocean view with Balcony 24,270 42,480

แพ็กเกจรวม


ห้องพักบนเรือ

อาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมและโชว์

ภาษีและทิปบนเรือ


เส้นทางล่องเรือ

วันที่ Ports of Call Arrive Departure Activity
Mon 02 Dec 2024 Singapore, Singapore - 4:30 PM Boarding
Tue 03 Dec 2024 Penang, Malaysia 2:00 PM 11:00 PM Docked
Wed 04 Dec 2024 Cruising - - Cruising
Thu 05 Dec 2024 Singapore, Singapore 7:00 AM - Departure


เงื่อนไขการจองเรือสำราญ (Cruise Only)

• ราคาค่าตั๋วเรือคิดเป็นเงินบาทต่อท่าน สำหรับห้องพักแบบสองท่านต่อ 1 ห้องเท่านั้น 


ค่าตั๋วเรือรวม

• ตั๋วเรือสำราญในเส้นทางที่กำหนด พร้อมบริการห้องพักบนเรือฯ

• อาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือสำราญ

• ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญตามที่ระบุในเอกสารของเรือสำราญ

• ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ (Gratuities)


ค่าตั๋วเรือไม่รวม

• ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆของสายการบิน

• ไม่รวมวีซ่า (ถ้ามี)

• รถรับ-ส่งจากท่าเรือ ไป สนามบิน

• การสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) / ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชาหรือกาแฟชนิดพิเศษ

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

การซื้อสินค้าและบริการบนเรือฯ และอื่น ๆ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไขในการจอง / การชำระเงิน / และการยกเลิก

• ชำระมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง และชำระส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โปรแกรมอื่น ๆ

12,000 บาท
Copyright © 2022 Prompt Cruise All rights reserved.
Loading...
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)